Noteikumi


Veicot pasūtījumu interneta veikalā www.mosa.lv vai www.BestSpanishShop.com, starp Jums un SIA „iMOSA” stājas spēkā distances līgums. Lūdzu, iepazīstieties ar tā noteikumiem!

Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp uzņēmumu SIA "iMOSA", reģistrācijas Nr. 40103991913, no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un personu, kas veic pirkumu Pārdevēja interneta vietnē, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Pārdevēja interneta vietnē www.mosa.lv vai www.BestSpanishShop.com

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam pēc preces koda. Ņemot vērā, ka preces ir amatniecības izstrādājums, tās var nedaudz atšķirties no fotogrāfijā norādītā.

Līguma spēkā stāšanās

Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu, izmantojot internetu, un saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu uz pasūtījuma veikšanas brīdī norādīto Pircēja e-pastu. Pasūtījumu un pasūtījuma apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kam tie adresēti.

Veicot pasūtījumu interneta veikalā www.mosa.lv, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar distances līgumu (turpmāk tekstā Līgums) un piekrīt šī Līguma nosacījumiem. Līgums uzliek abpusējas saistības un pienākumus.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājaslapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu, kā arī atbilstoši izvēloties piegādes veidu. Pārdevējs sagatavo un Pircējam pa e-pastu nosūta pasūtījumam atbilstošu rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pircējs var norēķināties par preci izmantojot maksājumu tiešsaistes pakalpojumus (PayPal), maksājumu ar karti (VISA, Mastercard, AMEX), ar bankas pārskaitījumu, veicot priekšapmaksu, vai skaidrā naudā, saņemot preci klātienē, iepriekš par to vienojoties ar Pārdevēju.

Preču piegāde pirkumiem, kuru summa sasniedz vismaz 50 EUR, ir bez maksas, izmantojot pasta pakalpojumus; ja pasūtījuma apjoms ir mazāks, piegādes maksa ir 3,00 eiro. Ja Pircējs vēlas saņemt preci ar pakomātu OMNIVA starpniecību, pasūtījuma noformēšanas brīdī jānorāda pakomāta saņemšanas vietas nosaukums un mobilā tālruņa numurs. Ja tas netiek norādīts, pirkums tiek nosūtīts ar pasta starpniecību uz pasūtījuma noformēšanas brīdī norādīto adresi.

Pircējam iespējams vienoties ar Pārdevēju par citu piegādes veidu par atsevišķu samaksu, par to iepriekš vienojoties.

Pārdevējs apņemas izsūtīt preci 2 (divu) darba dienu laikā kopš ir saņemta samaksa par preci, ja prece ir noliktavā. Turpmākas piegādes laiks atkarīgs no izvēlētā piegādes veida un pasta pakalpojumu piegādes laika.

Ja prece nav noliktavā un Pircējs ir veicis apmaksu, Pārdevējs atmaksā Pircējam samaksāto summu vai arī vienojas par citu piegādes termiņu. 

Garantija

Pārdevēja Interneta veikalā piedāvātajām precēm garantija tiek nodrošināta saskaņā ar preces izgatavotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem, bet ne mazāk kā 2 gadi.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam pieteikumu rakstiskā veidā par savu atteikuma tiesību izmantošanu. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs ir saņēmis preci vai preču daļu.

Iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējam ir pienākums norādīt šādas ziņas:

  •     pircēja vārdu, uzvārdu un personas kodu;
  •     paziņojumu par atkāpšanos no Līguma;
  •     pirkumu apliecinoša dokumenta kopiju;
  •     iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku;
  •     bankas datus (nosaukumu, SWIFT kodu un konta numuru) naudas atmaksai;
  •     pircēja parakstu.

Ja Pircējs izmanto savas Līgumā paredzētās atteikuma tiesības, viņam ir  pienākums 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pirkuma maksa tiek atmaksāta Pircējam viņa norādītajā bankas kontā 10 darba dienu laikā pēc preces atdošanas dienas. Prece jāatdod atpakaļ oriģinālajā iesaiņojumā nesabojātā veidā.

Slēdzot distances līgumu, Jūs nevarat izmantot atteikuma tiesības, ja Jums tiek piegādātas pārtikas preces, dzērieni un citas tūlītēja patēriņa preces. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
  • Pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Uzņēmums neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad Pircēja pasūtītā prece netiek izsniegta Pircējam neprecīzi norādītas informācijas dēļ.

Uzņēmums apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Pircēju trešajām personām bez Pircēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti vai šis Līgums.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām un Privātuma politiku, saskaņā ar GDPR (Vispārīgā datu aizsardzības regula), ar kuru varat iepazīties šeit. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.MOSA - sudraba rotas no Spānijas
www.mosa.lv